Tutkimus: Kuusta ja mäntyä voidaan kasvattaa sekametsänä tasatahtiin

Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen tulokset perustuvat kohteisiin, joissa taimikonhoidoista on huolehdittu ajallaan.

Tuoreen tutkimuksen mukaan kuuset ja männyt kasvavat sekametsässä tasatahtiin. Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti mänty-kuusisekaviljelykohteiden puuston kasvua, kehitystä ja laatua.

”Tuloksemme osoittavat, että hoidetuissa nuorissa kuusi-mäntysekametsissä kuusikin pystyy nopeaan varhaisvaiheen kehitykseen, eikä jää männyn jalkoihin taimikkovaiheessa”, toteaa erikoistutkija Saija Huuskonen.

Kuusen viljelymenetelmät ovat kehittyneet paljon viime vuosikymmeninä. Tämä on johtanut kuusen nopeampaan varhaisvaiheen kehitykseen, ja erot kuusen ja männyn kasvunopeudessa taimikkovaiheessa ovat pienemmät kuin aiemmin.

Tyypillisesti männyn ja kuusen sekaviljelyssä kuusi istutetaan ja mänty joko kylvetään tai istutetaan samaan aikaan kuusen kanssa.

Tutkimuksessa havaittiin, että männyt ja kuuset kasvoivat lähes samaa tahtia, kun ne kasvoivat sekametsänä siten, että puulajit olivat tasaisesti sekoittuneet metsikössä.

Tuhoja oli melko vähän, keskimäärin kahdeksalla prosentilla puista, mutta ne kohdentuivat pääasiassa mäntyihin.

Tutkimustulokset perustuvat kohteisiin, joissa taimikonhoidoista on huolehdittu ajallaan. Kun taimikonhoidosta huolehditaan, mänty-kuusisekametsää voidaan kasvattaa yksijaksoisena, jolloin männyt ja kuuset ovat suunnilleen samanpituisia.

Tutkimusta on rahoittanut Metsä Group.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat