Tutkimus: Koulut eivät kerro metsäopinnoista

Yli 80 prosenttia metsäalan ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnot aloittaneista kertoi, ettei ollut saanut lukiossa lainkaan tietoa metsäalasta.

Kouluissa ei juurikaan anneta tietoa metsäalan opintomahdollisuuksista. Tämä selviää tuoreesta tutkimuksesta, jossa kartoitettiin tänä syksynä metsäopintonsa aloittaneiden näkemyksiä.

Yli 80 prosenttia yliopiston tai ammattikorkeakoulun aloittaneista ei ollut saanut lainkaan tietoa opinto-ohjaajalta tai lukion opettajalta. Myös ammatillisessa koulutuksessa opintonsa aloittaneille tietoa metsäalasta oli opinto-ohjaajien ja opettajien kautta tihkunut heikosti.

Tulos poikkeaa merkittävästi yleisesti yläkoululaisille ja lukiolaisille tehdyn tutkimuksen tuloksesta. Nuorten tulevaisuusraportin 2020 mukaan tärkein tietolähde opiskeluvalintaa tehtäessä on opinto-ohjaaja.

Sen sijaan metsäalaa ammattikorkeaan ja yliopistoon opiskelemaan hakeutuneiden tärkeimmät tiedonlähteet olivat oppilaitosten omat verkkosivut ja Opetushallituksen opintopolku.fi-sivusto. Videot ja some-viestintäkin ohittavat opinto-ohjaajan tai muut opettajat tietolähteinä.

Ammatillisiin opintoihin hakeneet olivat saaneet eniten tietoa metsäalan koulutuksesta omilta vanhemmiltaan ja muulta lähipiiriltä sekä metsäalasta, ammateista ja koulutuksesta kertovista videoista.

Samassa metsässä -tutkimus on Suomen Metsäyhdistyksen ja TTS Työtehoseuran yhteinen kolmevuotinen hanke, jonka rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Metsäalan opintonsa syksyllä aloittaneista tuhannesta opiskelijasta peräti 75 prosenttia vastasi kyselyyn. Tulosten analysointi jatkuu.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat