Tutkimus: Kangasmetsien hiiltä varastoituu lähes yhtä paljon maahan kuin puuhun

Kangasmetsän suurimmat hiilivarastot löytyivät Etelä-Suomen kuusikoista ja pienimmät Pohjois-Lapin männiköistä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan kangasmetsissä hiilen varastoituva määrä on lähes yhtä suuri maaperässä kuin puustossa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksessa tarkasteltiin kangasmetsien hiilivaraston määrää ja jakautumista metsäekosysteemin eri osiin sekä maanpinnan ylä- että alapuolella.

Kangasmetsän suurimmat hiilivarastot löytyivät Etelä-Suomen kuusikoista ja pienimmät Pohjois-Lapin männiköistä. Suurimmat hiilimäärät olivat varastoituneina runkopuuhun ja kivennäismaahan.

”Pohjoisen karuissa oloissa puiden ravinnekilpailu on ankarampaa kuin kilpailu valosta. Siksi kasvillisuus investoi juuriin enemmän kuin Etelä-Suomessa riittävän ravinteiden ja vedensaannin turvaamiseksi”, kertoo johtava tutkija Päivi Merilä Lukesta.

Suurin hiilimäärä, keskimäärin 30 prosenttia kangasmetsien hiilestä, oli puiden rungossa. Hiilivarastosta keskimäärin 28 prosenttia oli kivennäismaassa ja noin 13 prosenttia humuskerroksessa.

Tutkijoiden mukaan tieto on merkittävä metsien hiilinielujen ymmärtämisen ja metsänhoidon kannalta. Tulokset haastavat perinteisen näkemyksen, jossa puut nähdään pääasiallisina hiilen varastoijina.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat