Tutkimus: Havumetsien hiukkaset lieventävät ilmastonmuutosta

Havumetsissä syntyvät aerosolihiukkaset saavat pilvet heijastamaan enemmän valoa.

Pohjoisen havumetsät kykenevät lieventämään ilmastonmuutosta ja vaikuttamaan alueellisesti jopa koko mantereen ilmastoon, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta.

Helsingin yliopiston johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa selvitettiin, miten pilvien ominaisuudet, pilvipeite tai pilvien sisältämä vesimäärä muuttuvat, kun havumetsien tuottamien hiukkasten pitoisuudet vaihtelevat.

Jo aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että havumetsistä vapautuu kaasumaisia yhdisteitä, jotka muodostavat hiukkasia. Sekoittuessaan alailmakehän ylempiin osiin nämä aerosolihiukkaset pystyvät vaikuttamaan pilvien ominaisuuksiin muun muassa heijastamalla enemmän valoa. Siten ne voivat viilentää ilmastoa.

Tutkimuksen havainnot rajattiin käsittämään vain Jäämereltä peräisin olevia ilmamassoja, jolloin puhdas meri-ilma on muuntunut mantereelliseksi ilmaksi mittausasemalle saapuessaan.

Alailmakehän hiukkasmäärissä huomattiin merkittävää nousu 1–3 vuorokauden kuluessa siitä, kun puhdas meri-ilma oli saapunut ja kulkeutunut havumetsävyöhykkeellä. Hiukkasmäärän nousu oli yhteneväinen havumetsistä peräisin olevien uusien hiukkasten määrän kanssa.

Yhdessä maaperästä ja kasveista haihtuvan veden kanssa näiden hiukkasten havaittiin muuttavan alailmakehän pilvien heijastavuusominaisuuksia.

Tulokset viittaavat myös, että jo pienet muutokset metsien kaasumaisten yhdisteiden päästöissä ja aerosolihiukkaspitoisuuksissa, joko muuttuvan ilmaston tai ihmisen toiminnan johdosta, voivat merkittävästi muuttaa pilvien heijastuvuusominaisuuksia.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin arvostetussa Nature Geoscience -lehdessä.

Luonto Luonto

Kuvat