Tutkijat: Ilmastorahoitusta kannattaisi ohjata metsien suojeluun

Monet monimuotoisuuden kannalta tärkeät metsät ovat merkittäviä hiilivarastoja tai hiilinieluja, IBC-Carbon-hankkeesta kerrotaan.

Hiilikorvauksen lisääminen Metso-ohjelman rahoitukseen ei muuttaisi suojelun pinta-alatavoitteita, joka on 40 000 hehtaaria vuosille 2026–2030. Kuva Evolta. (Kuva: Riku Lumiaro/Syke)
Hiilikorvauksen lisääminen Metso-ohjelman rahoitukseen ei muuttaisi suojelun pinta-alatavoitteita, joka on 40 000 hehtaaria vuosille 2026–2030. Kuva Evolta. (Kuva: Riku Lumiaro/Syke)

Metsien monimuotoisuusohjelma Metsoon voitaisiin kanavoida ilmastorahoitusta maksamalla metsänomistajille hiilikorvausta, IBC-Carbon-hankkeen tutkijat ehdottavat. Kun ohjelmaan lisätään hiilikorvaus, kokonaiskorvaus kasvaa, joten suojelusta tulee tuottoisampaa. Tällöin ohjelmaan tarjottaisiin entistä enemmän ja parempia kohteita.

”Monet monimuotoisuuden kannalta tärkeät metsät ovat merkittäviä hiilivarastoja tai hiilinieluja. Metsä varastoi ja sitoo hiiltä kasvun eri vaiheissa, myös vanhana”, kertoo tutkimusprofessori Martin Forsius Suomen ympäristökeskuksesta (Syke). Forsius johtaa IBC-Carbon-hanketta, jossa tehtyyn tutkimustyöhön nyt julkaistu politiikkasuositus nojaa.

Hiilikorvaus voitaisiin maksaa joko suojeltavan metsän hiilivarastosta tai suojelun jälkeisinä vuosikymmeninä puustoon sitoutuvasta hiilestä. Tutkijat suosittavat, että ensivaiheessa hiilikorvausta metsänomistajalle tulisi maksaa monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden metsien hiilivarastosta.

Tarvittava ilmastollinen lisärahoitus on 180 miljoonaa euroa vuosille 2026–2030.

Vuonna 2018 käynnistyneen IBC-Carbon-hankkeen tavoitteena on metsien biodiversiteetin, hiilen varastoinnin ja sidonnan sekä muiden ekosysteemipalveluiden yhteen nivoutuva suojelu, tiedon lisääminen ja menetelmien kehittäminen sekä päätöksentekoon vaikuttaminen. Hanke päättyy ensi vuonna.

Kommentit (1)

  1. Panu

    Onkos tutkijat taas katsoneet kapeakatseisesti metsän hiilivarastoa unohtaen puutuotteiden hiilivaraston?

Metsänomistus Metsänomistus