Tukkien korjuu lisääntyi heinäkuussa, myös yksityismetsien hakkuissa kasvua

Yksityismetsistä korjattiin heinäkuussa puuta 2,7 miljoonaa kuutiota, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan.

Hakkuut jatkuivat vilkkaina heinäkuussa. Luonnonvarakeskuksen mukaan puuta korjattiin teollisuudelle 3,4 miljoonaa kuutiota, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edeltävän kymmenvuotisjakson heinäkuiden keskiarvoon verrattuna hakkuumäärä oli lähes kolmanneksen suurempi.

Tammi-heinäkuussa puuta on hakattu yhteensä lähes 36 miljoonaa kuutiota. Se on vajaan viidenneksen enemmän kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla.

Heinäkuun hakkuista 1,5 miljoonaa kuutiota oli tukkia ja 1,9 miljoonaa kuutiota kuitupuuta. Tukkien hakkuut lisääntyivät 11 prosenttia ja kuitupuun vähenivät kaksi prosenttia.

Yksityismetsistä korjatun puun määrä nousi kahdeksalla prosentilla 2,7 miljoonaan kuutioon. Pystykaupoilta puuta kertyi 2,5 miljoonaa kuutiota. Valtion ja metsäteollisuuden metsien hakkuumäärä kutistui vuodentakaisesta 10 prosenttia 600 000 kuutioon.

Energiapuuta korjattiin heinäkuussa runsaat 300 000 kuutiometriä. Siitä karsittua rankaa ja kokopuuta oli vajaat 140 000 kuutiometriä.

Heinäkuussa korjuussa oli työssä 4 000 työntekijää. Se on saman verran kuin vuosi sitten heinäkuussa mutta yli tuhat vähemmän kuin kesäkuussa. Hakkuukoneita ja metsätraktoreita työmailla ole noin 1 400 kumpiakin.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat