Tornatorin metsien arvo nousi kahteen miljardiin euroon, taustalla markkinahintojen nousu ja kasvumallien päivitys

Arvon nousu parantaa merkittävästi kuluvan vuoden tulosta.

Metsätalousyhtiö Tornator omistaa Suomessa metsää 643 000 hehtaaria. Viime vuoden lopussa metsien käyopä arvo oli tilinpäätöksen mukaan lähes 1,7 miljardia euroa. Nyt arvostus on päivitetty ja arvo on noussut runsaaseen 2 miljardiin euroon, mikä tarkoittaa noin 3 120 euroa hehtaarilta.

Nousulle on Tornatorin mukaan useita syitä. Puuston kasvun todentamisessa otettiin käyttöön uudet Motti-kasvumallit, joiden mukaan puuston järeytyminen on nopeampaa kuin aiemmassa arviossa. Lisäksi uusien metsien hankinta on lisännyt hakkuumääriä, ja puun markkinahintojen nousu on vaikuttanut positiivisesti tuleviin kassavirtaennusteisiin.

Metsien käyvän arvon nousu parantaa merkittävästi kuluvan vuoden tulosta käyvin arvoin mitattuna. Sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta kassavirtaan vuonna 2021.

Tornator käyttää metsiensä arvostamiseen diskontattujen kassavirtojen menetelmää. Tulevien kassavirtojen diskonttaamisessa käytetty reaalinen diskonttokorko verojen jälkeen pysyi muuttumattomana 3,25 prosentissa.

Puuston käyvän arvon määritti ulkopuolinen arvioitsija, Indufor Oy.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus