Tornatorin kulottamasta metsästä löytyi harvinainen latikka ja muutama uhanalainen laji

Yhtiö oli Suomen suurin kulottaja vuonna 2019.

Metsätalousyhtiö Tornator kulotti metsäkohteen toissakesänä Ruokolahdella. Alueella tehtiin viime kesänä kovakuoriais- ja latikkalajistoselvitys, jossa löydettiin kaikkiaan noin 300 kovakuoriaislajia ja kahdeksan luteisiin kuuluvaa latikkalajia. Useat löytyneistä lajeista ovat palaneisiin metsiin erikoistuneita ”palolajeja” tai kuolleen puun määrän tai paahteisuuden lisääntymisestä hyötyviä lajeja.

Merkittävin löydetyistä lajeista oli balkaninlatikka (Aradus montandoni), josta tehtiin nyt vasta toinen havainto Suomesta. Edellisen kerran se havaittiin Ilomantsista vuonna 2005. Laji on suuri harvinaisuus Euroopassa, jossa se tunnetaan Suomen lisäksi Romaniasta. Koska laji on löytynyt Suomesta vasta melko äskettäin, sen uhanalaisuutta ei ole vielä pystytty arvioimaan.

balkaninlatikka
Balkaninlatikan elintavat tunnetaan huonosti, mutta sen esiintyminen saattaa liittyä metsäpalojen vaurioittamiin havupuihin. (Kuva: Petri Martikainen)

Uhanalaisia lajeja selvityksessä löytyi kulotusalueelta kaksi: äärimmäisen uhanalainen isokesiäinen (Trox sabulosus) sekä vaarantuneeksi arvioitu tuhkalatikka (Aradus laeviusculus). Lisäksi löytyi lisäksi kaksi silmälläpidettävää lajia: palosysikiitäjäinen (Pterostichus quadrifoveolatus) sekä isokelokärsäkäs (Platyrhinus resinosus).

”Lajistoselvitys osoitti, että hakkuualan ja säästöpuiden poltto houkutteli paikalle suuren määrän hyönteislajeja, joista huomattava osa on metsäpaloista riippuvaisia. Kulotus lisäsi alueen lajistollista monimuotoisuutta, kuten oli tarkoituskin. Runsas säästöpuusto tarjoaa lisääntymispaikkoja monille palon vaurioittamissa puissa eläville vaateliaille ja uhanalaisille lajeille, edistäen siten niiden säilymistä myös talousmetsissä”, selvityksen tehnyt tutkija Petri Martikainen kertoo.

Hänen mukaansa on viitteitä siitä, että jotkin harvinaiseksi luokitellut lajit eivät ole enää aallon pohjalla.

Tornator on kulottanut kuluneen kahdeksan vuoden aikana uudistushakkuualojaan sekä metsiään noin 500 hehtaaria. Vuonna 2019 Tornator oli Suomen suurin kulottaja 100 hehtaarin kulotusmäärällä, mikä vastasi noin kolmannesta koko Suomen vuotuisesta kulotusmäärästä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat