Todelliset haistajat avuksi metsätuhojen tunnistamiseen

Luke ja Lapin AMK testaavat koirien hyödyntämistä metsätuhojen havainnoimisessa.

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Lapin ammattikorkeakoulu ryhtyvät selvittämään koirien käyttöä metsätuhojen aikaisessa tunnistamisessa. Koirien avulla halutaan löytää nykyistä aikaisemmin lahottajasienten kuten kuusenjuurikäävän ja tervasroson tartuttamat puut.

Juurikäävän on ennustettu leviävän entistä pohjoisemmaksi ilmaston lämpenemisen seurauksena. Tervasroso puolestaan on yleistynyt 2000-luvulla etenkin nuorissa männiköissä

”Koirien koulutus metsätuhojen aikaiselle tunnistamiselle on mahdollista, mutta vielä ei koirien käyttöä isojen metsäkuvioiden kartoittamiseen tai lahottaja- ja ruostesienten tunnistamiseen maastossa ole testattu,” hankkeen projektipäällikkö, Luken erikoistutkija Kari Mäkitalo kertoo.

Hankkeen hajukoulutukseen valitaan 10 koiraa. Ne koulutetaan tunnistamaan juurikääpä- ja tervasrososienet laboratorio- ja maastonäytteistä sekä etsimään ja ilmaisemaan tuhot maastossa.

”Toiminta saattaisi myös mahdollistaa uuden liiketoiminnan syntymisen hajukoulutetuille koirakoille tai metsänomistajille mahdollisuuden käyttää omia koiriaan metsänhoitotöissä”, toteaa koirien koulutusta hankkeessa koordinoiva agrologi Sanna Vinblad Lapin ammattikorkeakoulusta.

Jatkuvan kasvatuksen yleistyessä juurikääpätartuntojen pikainen tunnistaminen on entistä tärkeämpää, koska puulajin vaihto ei ole mahdollista, ja juurikäävän torjunta perustuu lähes yksinomaan ennakointiin.

”Tähän varhaiseen havainnointiin uskomme hankkeen antavan entistä parempia työkaluja,” Luken erikoistutkija Tuula Piri sanoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat