Tiilikainen: Sääntelyn purkaminen vauhtiin syksyllä

Hallituksen lupaama sääntelyn purku on jo alkanut, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kirjoittaa tiistaina Suomenmaassa.

Hallituksen lupaama sääntelyn purku on jo alkanut, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kirjoittaa tiistaina Suomenmaassa. Kesällä suunnitelmia on hiottu ja syksyllä alkaa käytännön työ.

Jatkossa ei esimerkiksi maakuntakaavoja enää vahvisteta ympäristöministeriössä, vaan maakunnat päättävät niistä itse. Rakentamisen poikkeamisluvista päättävät kunnat ja ely-keskusten rooli muuttuu neuvovaksi.

Kuntien tehtäviä voidaan taas keventää vähentämällä käsittelyjä, joista on jo ohjattu toisaalla. Esimerkiksi monilla kaava-alueilla vaaditaan metsätalouden toimiin maisematyölupa. Metsien käsittelyä ohjaa kuitenkin jo metsälaki ja käytännön toimia Hyvän metsänhoidon suositukset. Tässä on siis päällekkäistä sääntelyä, jota voidaan keventää, Tiilikainen linjaa.

METSÄLEHTI