Syksyn jahdissa kaatui 152 karhua, ensi vuonna ei enää myönnetä kannanhoidollisia poikkeuslupia

Ministeriön päätös tarkoittaa suomalaisen karhunmetsästysperinteen päättymistä, Riistakeskuksesta todetaan.

Lokakuun lopussa päättyneessä karhujahdissa kaadettiin yhteensä 152 karhua, Riistakeskuksesta kerrotaan. Näistä 50 kaadettiin poronhoitoalueella ja 102 poronhoitoalueen ulkopuolella. Saalis kasvoi vuodentakaisesta lähes 17 karhulla.

Eniten karhuja kaadettiin vahvimman karhukannan alueella itäisessä Suomessa, jonne myös lupia kohdennettiin. Suurin saalis saatiin Pohjois-Karjalassa, yhteensä 42 karhua.

Poronhoitoalueen ulkopuolella karhua metsästettiin kannanhoidollisilla poikkeusluvilla. Lupia myönnettiin 106 eli vain neljä jäi käyttämättä. Poronhoitoalueella metsästettiin alueellisen kiintiön nojalla. 50 karhun kiintiö käytettiin kokonaisuudessaan. Maa- ja metsätalousministeriön asettama enimmäiskiintiö koko maahan oli 180 karhua.

Nykymuotoinen jahti päättyy

Maa- ja metsätalousministeriö on ilmoittanut, että nykymuotoinen kannanhoidollinen karhunmetsästys päättyy tähän vuoteen. Tämä tarkoittaa suomalaisen karhunmetsästysperinteen häviämistä, Riistakeskus toteaa.

Ministeriön erätalousyksikön mukaan ensi vuodesta alkaen karhunmetsästyksessä ovat käytössä enää vahinko- ja turvallisuusperusteiset poikkeusluvat sekä karkotusluvat. Kun metsästys vähenee, karhukannat voimistuvat. Runsastunut karhukanta voi aiheuttaa vakavia ongelmia, ministeriöstä kerrotaan.

Ministeriön päätöksen taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan viime syksyksi myönnetyt 111 karhun metsästyksen poikkeuslupaa olivat lainvastaisia.

Harrastukset Harrastukset