Syke: Suomen metsien hiilivarastoja voidaan kasvattaa merkittävästi

Lisäsuojelu toisi luontohyötyjen ohella myös ilmastohyötyjä, ympäristökeskuksen tutkimuksesta selviää.

Metsien suojelutason nostaminen 10 prosenttiin maakunnallisesti toisi luontohyötyjen lisäksi merkittäviä ilmastohyötyjä, Suomen ympäristökeskuksen tuoreesta tutkimuksesta selviää. Luontopaneeli on esittänyt 10 prosentin suojelutavoitetta.

Tutkimuksessa selvitettiin Suomen mahdollisuuksia yltää hiilineutraalisuustavoitteeseen mallinnuksilla.

”Suojeltujen metsien hiilinielu olisi arviolta samaa suuruusluokkaa kuin kansalliset ihmisperäiset kasvihuonekaasupäästöt tehokkaiden päästövähennystoimien jälkeen vuonna 2050. Toisin sanoen metsien lisäsuojelulla aikaansaatava hiilinielu voisi yhdessä muiden maankäyttösektorin toimenpiteiden kanssa pitkällä aikavälillä kumota ihmisperäisten kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset”, sanoo tutkimusprofessori Martin Forsius Suomen ympäristökeskuksesta.

Tutkimuksen mukaan kasvihuonekaasujen nettopäästöissä on suuria alueellisia eroja. Jotta 10 prosentin suojelutavoite maakunnallisesti saavutettaisiin, pitäisi suojelua lisätä eteläisessä Suomessa, etenkin esimerkiksi Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä.

Metsien lisäsuojelun tarve eri maakunnissa (vihreä alue) ehdotetun 10 prosentin suojelutavoitteen saavuttamiseksi. Suojelutason tarkastelussa ei ole eritelty metsä- ja kitumaita. (LÄhde: Syke)

Forsiuksen mukaan luontokato ja ilmastonmuutos kytkeytyvät toisiinsa, joten niitä kannattaa hillitä yhdessä.

”Suomen metsien hiilivarastoja olisi mahdollista kasvattaa merkittävästi. Ne ovat myös osa ekosysteemitilinpitoa, joka on tulossa pakolliseksi EU-maissa”, Forsius sanoo.

Tutkimus on julkaistu Ambio-julkaisussa.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut