Suurpalot mahdollisia Suomessakin

Olosuhteet ovat otolliset suurille metsäpaloille noin kerran kymmenessä vuodessa, Ilmatieteenlaitos arvioi.

Suomi on altis suurille maastopaloille noin kerran 10 vuodessa. Ilmatieteenlaitoksen mukaan suurpalot ovat mahdollisia silloin, kun maasto pääsee kuivumaan pitkään jatkuneen sateettoman jakson jälkeen ja samanaikaisesti metsä- ja latvapaloindeksi kohoavat korkealle voimakkaan tuulen, korkean ilman lämpötilan ja alhaisen ilman kosteuden seurauksena.

Tuorein esimerkki Suomen ilmastoa vastaavissa oloissa tapahtuneesta suurpalosta oli Keski-Ruotsissa Västmanlandissa vuonna 2014 tapahtunut noin 14 000 hehtaarin laajuinen palo. ”Huolimatta hyvästä ennakkovaroitus- ja sammutusjärjestelmästä emme voi varmuudella sanoa, ettei vastaava suurpalo voisi tapahtua myös Suomessa”, Ilmatieteen laitoksen tutkija Ari Venäläinen kertoo.

Etelä-Suomessa on lähes vuosittain yksittäisiä päiviä, jolloin palot voisivat levitä suurpaloksi jollakin pienemmällä alueella. Pohjoisempana tällaisia päiviä on harvemmin.

Koska suurpalot aiheuttavat huomattavia taloudellisia menetyksiä, tulee palojen ennaltaehkäisyn ja sammuttamiseen liittyvien riskianalyysien olla ajan tasalla, Ilmatieteenlaitos vaatii.

METSÄLEHTI