Suomi biotalouden edelläkävijöitä Euroopassa

Kansainvälinen seminaari etsi keinoja muuttaa biotalous seminaaripuheista investoinneiksi.

Euroopan maat ovat kymmenen viime vuoden aikana käyttäneet paljon rahaa biotalouden kehittämiseen, mutta edelleen tutkimusten tulokset odottavat läpimurtoa markkinoilla.

Euroopan Metsäinstituutin järjestämässä tilaisuudessa etsittiin eilen keinoja, joilla biotalous etenisi seminaaripuheista investoinneiksi.

”Vasta kun kuluttajien kiinnostus biotalouden tuotteita kohtaan lisääntyy, biotalous alkaa kasvaa”, totesi professori Christine Lang.

Lang on saksalaisen mikro-organismien hyödyntämiseen erikoistuneen yrityksen toimitusjohtaja. Hän toimii myös hallituksen neuvonantajana biotalouteen liittyvissä asioissa.

Uusiutumattomiin luonnonvaroihin perustuvasta taloudesta pyritään eroon koko Euroopassa. Kaikkein pisimmällä ovat Saksa, Suomi ja Espanja, missä tavoitteet on hyväksytty virallisessa biotalousstrategiassa.

Suomen strategiassa metsillä on keskeinen asema, mutta Euroopan laajuisesti biotalouden rahavirroista vain neljännes on peräisin metsiin ja puuhun perustuvasta tuotannosta.

METSÄLEHTI