Suomen metsien suojelutarpeet arvojärjestykseen

Zonation-ohjelmiston avulla vapaaehtoisen suojelun resurssit voidaan kohdistaa tehokkaammin.

Uudella ohjelmistolla tehdyt arviot laittavat Suomen metsien luonnonsuojelutarpeet arvojärjestykseen. Zonation-ohjelmiston avulla vapaaehtoisen suojelun resurssit voidaan kohdistaa tehokkaammin ja nopeuttaa rahoituspäätöksiä

”Pyrimme tunnistamaan hyvin toisiinsa kytkeytyneitä monipuulajisia metsiä, joissa olisi runsaasti lahopuuta ja pitkäaikainen lahopuujatkumo ja jotka olisivat hyvä lisä olemassa olevaan suojelualueverkostoon, kertoo suunnittelija Ninni Mikkonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Paikkatietojen perusteella on laskettu luonnonsuojelullinen arvo kullekin metsäalueelle. Tulokset auttavat kohdistamaan entisestään niukentuneet Metso-ohjelman varat vapaaehtoiseen suojeluun ja luonnonhoitoon.

Zonationilla tehdyt metsäanalyysit pohjautuvat Metsähallituksen paikkatietoaineistoihin, yksityisiltä luonnonsuojelualueilta kerättyihin aineistoihin, Suomen metsäkeskuksen metsävaratietoihin ja valtakunnan metsien inventointiaineistoon.

Myös uhanalaisten lajien esiintymätietoja on käytetty analyyseissa.

Kuva: Meri-Hilkka Mäkelä

METSÄLEHTI