Suomen kymmenestä suurimmasta yrityksestä kolme metsäyhtiöitä

UPM, Stora Enso ja Metsä Group ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle.

Suomen kymmenestä merkittävimmästä yrityksestä kolme on metsäyhtiöitä, selviää Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen eilen julkistamasta raportista. Vuonna 2015 bruttokansantuotetta tuottivat eniten Nokia, OP, Nordea Finland, UPM, Kesko, Metsä Group, Stora Enso, Neste, Supercell ja Elisa edellä mainitussa järjestyksessä.

UPM nousee kuitenkin kaikista isoimmaksi yritykseksi, mikäli listauksessa huomioidaan yritysten tekemät ostot ulkopuolisilta tahoilta ja näiden ostojen kerrannaisvaikutus kansantalouteen. Tällä tavoin laskettuna UPM:n tuottama arvonlisä oli vuonna 2015 yhteensä 4084 miljoonaa euroa, josta 1507 miljoonaa euroa koostuu yrityksen omista tuotoista ja 2577 miljoonaa euroa ostoista.

Viime vuonna kymmenen suurinta yritystä tuottivat 7,6 prosenttia koko Suomen bruttokansantuotteesta. Suurimpien yritysten listaukseen otettiin mukaan ainoastaan yritykset, joilla ei ole monopoliasemaa Suomessa. Tämän takia esimerkiksi VR ei ole listalla, vaikka senkin osuus bruttokansantuotteesta on merkittävä.

METSÄLEHTI