Stora Enso selvittää kartonkituotannon lisäämistä Oulussa, suunnitelmissa paperikoneen muuntaminen

Investointi lisäisi kuitupuun käyttöä tehtaalla noin miljoona kuutiota.

Stora Enso käynnistää kannattavuusselvityksen Oulun tehtaan käytöstä poistetun paperikoneen muuntamisesta suuren mittakaavan kuluttajakartonkilinjaksi. Jos hanke näyttää kannattavalta, päätös investoinnista voitaisiin tehdä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tuotanto voisi alkaa vuonna 2025.

Selvityksessä tarkastellaan muunnoksen kannattavuutta ja sitä, miten synergiat nykyisen tuotannon kanssa saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin ja luotua Ouluun nykyaikaisen suuren mittaluokan tehdas.

”Investointi auttaisi vastaamaan kasvavaan asiakaskysyntään muovia korvaavissa elintarvikepakkauksissa. Vahvan kysynnän lisäksi pystymme nojaamaan kokeneeseen tiimiin ja oppeihin Oulussa jo toteutetusta ensimmäisen koneen tuotantosuunnan muutoksesta, joka on edellä asetetuista kannattavuustavoitteista”, sanoo Packaging Materials  -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

Investointi lisäisi kuitupuun käyttöä Oulussa noin miljoona kuutiota. Muunnetun koneen vuosikapasiteetti olisi 750 000 tonnia päällystettyä taivekartonkia, päällystettyä valkaisematonta pintakartonkia ja muuta pintakartonkia.

Investointi käsittäisi entisen paperikoneen ja arkittamon muuntamisen. Siihen kuuluisi myös puunkäsittelyn uudistamista, valkaistua kemihierrettä (BCTMP) valmistava laitos, biopolttoainekattila ja jätevesien käsittelytekniikkaa. Hinta olisi lähes miljardi euroa.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat