Stora Enso aloittaa Venäjän-puun korvaamisen heti

Venäjän-puun korvaaminen lisää kotimaan kysyntää, logistiikka saattaa nousta pullonkaulaksi.

”Stora Ensolla on suunnitelmia puunhankinnan häiriöiden varalta. Nyt suunnitelmia käydään läpi ja ryhdytään toteuttamaan”, metsäjohtaja Janne Partanen toteaa Venäjän-puunhankinnan keskeyttämisestä, mutta ei avaa suunnitelmien yksityiskohtia.

”Päätöstä tuonnin keskeyttämisestä aloitetaan toteuttamaan heti. Muutos on iso ja se tulee nopeasti.”

Parhaillaan käydään läpi, että mistä lähteistä venäläistä puuta korvataan. Koivua yritetään hankkia paitsi kotimaasta, myös Ruotsista ja Baltiasta. Stora Ensolla on Ruotsissa 1,4 miljoonaa hehtaaria omia metsiä.

Stora Enso on tuonut Venäjältä kaksi miljoonaa kuutiometriä koivukuitua ja puolisen miljoonaa kuutiometriä sahahaketta, mikä on yhteensä reilu kymmenen prosenttia kotimaan käyttömäärästä.

Käyttöpaikat ovat Enocellin tehdas Uimaharjussa sekä Imatran Kaukopään ja Tainionkosken tehtaat. Kun puuvirtojen kulku muuttuu, niin vaikutukset yltävät laajemmalle.

Tuonti on ollut pääosin junakuljetuksia ja Partanen toteaakin, että kysymys on paitsi puun saatavuudesta, vahvasti myös logistiikasta.

”Tarkastelussa on, että tarvitaanko lisää sopimusyrittäjiä korjuuseen ja kuljetukseen.”

Puukauppa Puukauppa