Stora Enso investoi Suomessa ja Ruotsissa

Yhtiö haluaa edistää mikrokuitusellun kaupallista käyttöä pakkauskartongeissa.

Stora Enso investoi yhteensä 9,1 miljoonaa euroa kuluttajapakkauskartonkitehtaisiinsa Imatralla ja Kouvolan Inkeroisissa sekä Ruotsin Forsissa. Tavoitteena on jatkaa mikrokuitusellun kaupallistamista ja nopeuttaa tuotekehitystä.

Mikrokuitusellulaitokset valmistuvat kuluvan vuoden lopussa ja saavuttavat täyden tuotantokapasiteetin 3–5 vuoden sisällä käynnistymisestä. Valmistuttuaan investoinnit parantavat Stora Enson kannattavuutta ja laajentavat yhtiön nykyistä tuotevalikoimaa.

Stora Enso investoi myös 12 miljoonaa euroa uuteen biokomposiittirakeiden tuotantolinjaan Hylten tehtaalla Ruotsissa. Biokomposiittirakeiden ansiosta iso osa muovista valmistettavien tuotteiden uusiutumattomista materiaaleista voidaan jatkossa korvata uusiutuvalla puumateriaalilla.

Tuotannon on määrä alkaa vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tuotantolinjan vuotuinen kapasiteetti on noin 15 000 tonnia, joka saavutetaan 2–3 vuoden kuluttua käynnistymisestä.

Puukauppa Puukauppa