Startup-yritys rakensi laskentamallit konekustannusten arviointiin – ”hyvä lisä koneyrittäjän työkalupakkiin”

Mallit kehitettiin Itä-Suomen yliopiston rahoituksella.

Joensuulainen metsäalan startup-yritys Jesa Oy on rakentanut konekustannusten laskentamallit hakkuukoneille ja kuormatraktoreille. Työ tehtiin Itä-Suomen yliopiston rahoituksella ja mallit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Käyttäjä pystyy tuottamaan Excel-pohjaisilla laskentamalleilla konekustannuslaskelmat sekä koko korjuuketjulle että sen osille. Laskentamalleilla käyttäjä pystyy myös tekemään herkkyysanalyysejä: esimerkiksi jos polttoaineen hinta nousee 15 prosenttia, mikä on sen vaikutus koneen käyttötuntikustannuksiin.

Kustannustietoisuus ja -laskenta on tärkeää niin puunkorjuun palveluiden tuottajille eli koneyrittäjille kuin palveluiden ostajille. Lisäksi metsäalan toimijat ovat jo pitkään korostaneet, että metsäalan oppilaitoksista valmistuvilla opiskelijoilla on oltava hyvät taloustaidot ja -osaaminen.

”Nyt opiskelijat voivat laskea uusilla laskentamalleilla metsäkoneiden käyttötuntikustannukset harjoitustöissään ja opinnäytetöissään”, toteaa Itä-Suomen yliopiston professori Kalle Kärhä metsätieteiden osastolta tiedotteessa.

Koneyrittäjätkin ilahtuivat uusista malleista.

”Tämä on hyvä ja käyttäjäystävällinen lisä myös koneyrittäjän työkalupakkiin. Yrittäjän on tunnettava palvelunsa kustannukset ja eri kustannustekijöiden osuudet kokonaiskustannuksista. Kustannuslaskenta auttaa yrittäjää myös neuvotteluissa asiakkaan kanssa”, sanoo varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola Koneyrittäjät ry:stä.

Jaakkolan mukaan kilpailunrajoitussyistä Koneyrittäjät ry:n on hankala tehdä tällaisia malleja.

”On hyvä, että markkinoista riippumaton taho – Itä-Suomen yliopisto – on tarttunut kustannuslaskentapohjan tekoon ja teettänyt tämän laskentapohjan Jesa Group Oy:llä.”

Laskentamallit voi ladata täältä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat