Yksityismetsätalouden tulos heikkeni viime vuonna edelleen, parasta tulosta tehtiin Kanta-Hämeessä

Pudotuksen taustalla ovat hakkuiden ja puunhintojen lasku.

Yksityismetsien liiketulos jatkoi laskuaan viime vuonna, Luonnonvarakeskus kertoo. Tulosta kertyi yhteensä lähes 1,6 miljardia euroa, eli 114 euroa hehtaarilta, mikä on 13 euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Reaalisesti laskua oli 10 prosenttia. Laskua selittää niin hakkuiden väheneminen kuin puunhintojen heikentyminen.

Etelä-Suomessa laskua oli enemmän, 11 prosenttia, pohjoisessa (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi) pudotus jäi 6 prosenttiin.

Liiketulos heikkeni reaalisesti kaikissa maakunnissa Lappia lukuun ottamatta. Eniten tultiin alas Etelä-Karjalassa (-19 prosenttia) ja Kymenlaaksossa (-17 prosenttia). Suurimmat hehtaarikohtaiset tulokset olivat edelleen Kanta-Hämeessä (215 euroa hehtaarilta) ja Päijät-Hämeessä (214 euroa hehtaarilta).

Kaikkiaan yksityismetsätalouden tuloja kertyi metsänomistajille viime vuonna 1,8 miljardia euroa. Se on noin 200 miljoonaa vähemmän kuin edellisvuonna.

Investointeja puuntuotantoon tehtiin yhteensä 220 miljoonan euron verran, noin 16 euroa hehtaarille. Se on euron vähemmän kuin edellisvuonna. Summa sisältää ostettujen työmäärien perusteella lasketun arvion metsänomistajien omatoimisen työn arvosta. Osa investoinneista rahoitettiin kemeratuella, jota myönnettiin viime vuonna 50 miljoonaa euroa.

Tukea olisi ollut tarjolla enemmänkin, mutta sopivien metsänhoito- ja metsänparannushankkeiden puutteen takia varattuja tukirahoja jäi viime vuonna käyttämättä yli 6 miljoonaa euroa.

Sijoitustuotto koheni

Puutuotannon sijoitustuotto kuitenkin parani viime vuonna ja nousi 2,6 prosenttiin. Se on runsaat 3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, mutta vajaat 3 prosenttia pienempi kuin edeltävän viiden vuoden keskiarvo, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan.

Pystykauppahintojen lasku heikensi reaalista sijoitustuottoa lähes kaikissa maakunnissa. Hintojen vaikutus oli positiivinen vain Satakunnassa (+0,6 prosenttiyksikköä). Nettokasvun vaikutus tuottoon oli negatiivinen kahdessa maakunnassa (Keski-Suomessa ja Kymenlaaksossa), niissä siis hakatun puun arvo oli korkeampi kuin tilalle kasvaneen puuston arvo.

Maakunnittain korkein tuotto oli Keski-Pohjanmaalla (4,7 prosenttia) ja alin Lapissa (-2,1 prosenttia).

Metsänomistus Metsänomistus