Sijoitusrahasto UB Metsän maita suojeluun Paltamossa ja Puolangalla

Suojelun mahdollisti Pohjois-Suomen metsien suojeluun myönnetty lisärahoitus.

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä on sopinut Kainuun ely-keskuksen kanssa yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisista Paltamon Teerivaara-Niittysuon ja Puolangan Taapurin alueille. Alueiden yhteispinta-ala on 146 hehtaaria.

Teerivaara-Niittysuon luonnonsuojelualue on laaja, 113 hehtaaria, ja se sisältää vanhan metsän alueen sekä luonnontilaisen Niittysuon. Teerivaaran vanhan metsän alueella on havaittu runsaasti harvinaisia kääväkkäitä, alueen keloutuneilla männyillä esiintyvässä lajistossa on paljon uhanalaisia lajeja.

Puolangan Taapuriin perustettu 33 hehtaarin suojelualue koostuu vanhoista tuoreen kankaan kuusikoista, kallioisista vanhoista männiköistä, korpimaisista vanhoista kuusikoista sekä jyrkistä ja louhikkoisista rinteistä.

Alueet suojeltiin Metso-ohjelman puitteissa. Suojelun mahdollisti muun muassa Pohjois-Suomen metsien suojeluun myönnetty lisämääräraha.

Rahaston edustaja Antti Ahokkaan mukaan luonnon monimuotoisuuden suojelu kuuluu kestävään metsätalouteen. Suojellut kohteet tulivat rahaston tietoon paikallisten asiantuntijoiden ja luontoharrastajien ansiosta.

Kommentit (1)

  1. Panu

    Kun rahaston kaikki metsät ovat FSC-sertifioituja niin niistä pitää suojella 5%. Siitä tässä on kyse.

Metsänomistus Metsänomistus