Selvitys: Mitkä ovat luonnon monimuotoisuuden talousvaikutukset?

Lähtökohtana on ajatus, että luontoa tulisi ajatella yhtenä pääoman muotona taloudellisen ja sosiaalisen pääoman rinnalla.

Ympäristöministeriö on pannut alulle selvityksen Suomen talouden ja luonnon monimuotoisuuden välisistä kytköksistä. Taustalla on viime vuonna ilmestynyt ns. Dasguptan raportti, jonka mukaan ihmiskunta ja talous ovat riippuvaisia luonnon tarjoamista palveluista ja että luontoa tulisi ajatella yhtenä pääoman muotona taloudellisen ja sosiaalisen pääoman rinnalla.

Hankkeessa selvitetään, millaisia muutoksia esimerkiksi valtion taloudenhoitoon tarvittaisiin, jotta luontovaikutukset tulisivat huomioitua paremmin. Raportissa esitettyjä toimenpiteitä ovat muun muassa luonnonsuojelu, ennallistaminen, kulutustottumusten muuttaminen, tuotantoteknologian muuttaminen sekä luonnonsuojelua edistävä verotus, luonnolle haitallisten tukien poisto

Vastausta haetaan myös siihen, mitkä luontokadon ratkaisemiseen liittyvät kysymykset ovat Suomen talouden kannalta keskeisimpiä ja millaisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden tilalla on taloudelle.

Tutkimusta vetää Luonnonvarakeskuksen kolmen tutkijan selvitysryhmä.

Kommentit (1)

  1. Gla

    Miksiköhän esim. elinkeinoministeriö ei osallistu tuohon, vaan homma on jätetty ympäristöministeriölle. Mitä siellä halutaan ymmärtää talousvaikutuksista.

Luonto Luonto

Kuvat