Sekametsien tutkimushankkeelle hakataan uusi koealue Lapinjärvelle

Kiinnostus sekametsien kasvatukseen on lisääntynyt, ja ajantasaista tutkimustietoa tarvitaan, hankkeen projektipäällikkö Saija Huuskonen kertoo

Luonnonvarakeskus perustaa Lapinjärven tutkimusmetsään pitkäaikaisen sekametsien kasvatuskokeen. Perustettava kestokoe on osa Sekametsien kasvatusmallit (Sekava) -hanketta.

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa erityisesti sekametsien perustamis- ja kasvatusmenetelmistä, talousvaikutuksista, kasvatusriskeistä ja niiden torjunnasta sekä sekametsien roolista tuhojen torjunnassa.

”Käytännön kiinnostus sekametsien kasvatukseen on lisääntynyt paljon, joten ajantasaista tutkimustietoa tarvitaan”, hankkeen projektipäällikkö, erikoistutkija Saija Huuskonen Lukesta kertoo.

Ajantasaista tutkimustietoa sekametsistä on vielä vähän, sillä tutkimus on painottunut vahvasti yhden puulajin metsiköihin.

Vuosikymmenten mittainen koe

Perustettavalta koealueelta avohakataan helmikuussa viisi hehtaaria metsää. Viimeksi alueella tehtiin harvennus yhdeksän vuotta sitten. Hakkuut käynnistyvät tällä viikolla, niistä on keskusteltu ympäristöjärjestöjen kanssa.

Sekava-hankkeessa perustetaan kaikkiaan 22 koealuetta Etelä- ja Keski-Suomeen. Ensimmäiset perustettiin kesällä 2020, viimeiset tänä kesänä.

Kestokokeita tullaan seuraamaan ja mittaamaan vuosikymmenten ajan. Puustomittausten lisäksi kohteilta seurataan esimerkiksi maaperään, hiileen ja tuhoihin liittyviä asioita.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat