Sallan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnittelu käynnistyy, myös sidosryhmiä kuullaan

Suunnittelun etenemistä voi seurata Metsähallituksen verkkosivujen kautta

Laki uudesta Sallan kansallispuistosta vahvistettiin viime vuoden lopulla. Nyt Metsähallitus ryhtyy valmistelemaan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

Suunnitelmalla pyritään sovittamaan yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita ja tarpeita kansallispuistossa seuraaviksi 10–15 vuodeksi. Pohdittavana on muun muassa luonnonarvojen turvaaminen, käytön vyöhykkeistäminen sekä reittien ja palvelurakenteiden sijoittaminen.

Suunnitelman laativat Metsähallituksen Luontopalvelujen asiantuntijat, mutta myös alueen käyttäjiä ja sidosryhmiä kuullaan. Suunnittelun tueksi perustetaan keskeisistä sidosryhmistä yhteistyöryhmä, jossa käsitellään suunnitelman ydinkysymyksiä. Lisäksi suunnittelusta järjestetään yleisötilaisuuksia koronatilanne huomioon ottaen.

Suunnittelun etenemistä voi seurata Metsähallituksen verkkosivujen kautta tai Sallan kansallispuiston Facebook-sivuilla.

Valmiin suunnitelman vahvistaa lausuntovaiheen jälkeen ympäristöministeriö.

Kommentit (1)

  1. Tuo on hyvä ja selkeää että kuullaan sidosryhmiä. Naurettavaa siinä on vain se että sillä kuulemisella ei ole mitään todellista merkitystä.

Luonto Luonto

Kuvat