Sallan kansallispuisto perustetaan, metsästykseen luvassa rajoituksia

Uudella kansallispuistolla on kokoa liki 10 000 hehtaaria, se on etenkin vanhojen metsien, edustavien soiden ja harjujen aluetta.

Eduskunta hyväksyi aiemmin tällä viikolla täysistunnossaan hallituksen esityksen Sallan kansallispuiston perustamisesta. Kansallispuisto perustetaan Sallan kunnassa sijaitsevalle valtion omistamalle Sallatunturin luonnonsuojelualueelle. Kyseessä on Suomen 41. kansallispuisto.

Kansallispuistoon tulee kuulumaan noin 9 983 hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Puisto on etenkin vanhojen metsien, edustavien soiden, harjujen sekä jääkauden ja eroosion muovaamien maanmuotojen aluetta. Korkeusvaihteluita alueeseen lisää paikoin jopa 250 metriä syvä rotkolaakso Aatsinginhauta, jonka pohjalla ja rinteillä esiintyy erityisiä uhanalaisen lajiston keskittymiä.

Perustamisen yhteydessä Sallatunturin luonnonsuojelualueen rajausta muutetaan, ja luonnonsuojelualueen nimeksi tulee Rämiäjängän luonnonsuojelualue.

Kansallispuiston perustamisen arvioidaan lisäävän alueen kävijämääriä merkittävästi. Kävijöiden turvallisuuden takaamiseksi ja lajiston suojelun edistämiseksi nykyisiin metsästysjärjestelyihin esitetään muutoksia. Paikallisten vapaa metsästysoikeus säilyy pääosassa kansallispuiston aluetta. Kävijäturvallisuuden vuoksi metsästys on kuitenkin kielletty liki 900 hehtaarin suuruisella alueella hirvenajoa lukuun ottamatta. Aiemmin merkittävä ulkopaikkakuntalaisten pienriistan lupametsästys päättyy.

Lain on tarkoitus tulla voimaan joulukuun alussa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat