Sallan kansallispuisto etenee, lain toivotaan tulevan voimaan vielä tänä vuonna

Uuteen kansallispuistoon kuuluisi lähes 10 000 hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita.

Lakiesitys Sallan kansallispuistosta on annettu eduskunnalle. Puisto perustettaisiin Sallan kunnassa sijaitsevalle valtion omistamalle Sallatunturin luonnonsuojelualueelle. Tavoitteena on, että laki kansallispuistosta tulisi voimaan vielä tämän vuoden aikana.

Kansallispuistoon kuuluisi lähes 10 000 hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Kansallispuiston ulkopuolelle jäävä Sallatunturin luonnonsuojelualueen osa säilytettäisiin suojelualueena, sen nimeksi tulisi Rämiäjängän luonnonsuojelualue.

Kansallispuistoksi esitettävä alue on vanhojen metsien, edustavien soiden, harjujen sekä jääkauden ja eroosion muovaamien maanmuotojen aluetta. Iso Pyhätunturi ja Pieni Pyhätunturi avaavat näkymät ympäröivään tunturimaisemaan. Kaunisharjulla kasvaa noin 300–400 metrin korkeudessa eri-ikäisiä luonnonmetsiä ja yli 200-vuotiaita kuusikoita.

Korkeusvaihteluita lisää jopa 250 metriä syvä rotkolaakso Aatsinginhauta, jonka pohjalla ja rinteillä esiintyy erityisiä uhanalaisen lajiston keskittymiä.

Puiston perustamisen arvioidaan lisäävän alueen kävijämääriä merkittävästi. Kansallispuiston kävijöiden turvallisuuden takaamiseksi ja lajiston suojelemiseksi nykyisiin metsästysjärjestelyihin esitetään muutoksia. Paikallisten vapaa metsästysoikeus säilyisi pääosassa kansallispuiston aluetta, lupametsästystä rajoitettaisiin kansallispuiston alueella.

Sallan kansallispuisto olisi Suomen 41. kansallispuisto.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat