Sahateollisuus toivoo hallitukselta ammattibiodieseliä ja torppaa teollisuuden sähköistämistuen

Järjestön mukaan hallitus on tuomassa toimialalle uusia kustannusrasituksia.

Itsenäisiä sahoja edustava Sahateollisuus on listannut toiveitaan hallitukselle budjettiriihen alla. Järjestö muistuttaa, että sahat ja puurakentaminen ovat avainasemassa vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisessa. Tästä huolimatta hallitus on tuomassa alalle uusia kustannusrasituksia.

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi kaavaillaan polttoaineveron korotusta. Sahateollisuudessa tämä johtaisi vain kustannusten nousuun, mutta ei toivottuihin ilmastovaikutuksiin. Tehokkaampaa olisi siirtyminen biopohjaisiin polttoaineisiin. Sahateollisuus toivoo, että tätä siirtymää tuettaisiin kevyemmin verotetun, kustannustehokkaan ammattibiodieselin käyttöönotolla.

Järjestö ihmettelee myös suunnitelmaa päästökaupan kompensaatiotuen korvaamisesta sähköistämistuella. Tuki jatkaisi metsäsektorilla epäsuoraa kilpailuvääristymää, koska sitä maksettaisiin suurille paperi- ja sellutehtaille, mutta ei sahateollisuudelle. Järjestö esittääkin, että käyttöön otettaisiin uusi vähähiilisyysinvestointeja vauhdittava tukimuoto, joka kattaisi myös päästökauppa- ja hiilivuotosektorin ulkopuolisen teollisuuden sekä pk-sektorin, muun muassa koko sahateollisuuden.

Järjestö suhtautuu myös varauksellisesti hiilikompensaatiomarkkinoiden käynnistämiseen. Niiden arviointi on vielä kesken ja huolena on, että ne rapauttaisivat biotalouden tuotteiden arvoketjuja, kansallista ekologista kilpailukykyä ja puurakentamisen edellytyksiä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa