Sahatavara veti alkuvuoden vientiä, viennin arvo nousi liki 60 prosenttia

Elokuussa sahatavaran vientihinta kohosi 385 euroon kuutiometriltä

Metsäteollisuuden vienti koheni alkuvuonna. Luonnonvarakeskuksen ennakkotiedon mukaan viennin arvo nousi tammi-elokuussa 8,7 miljardiin euroon, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla jaksolla.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo nousi 2,4 miljardiin euroon. Summa kasvoi viime vuoden tammi-elokuulta 41 prosenttia. Kasvu oli erityisen vahvaa sahatavarassa, jonka viennin arvo nousi 56 prosenttia ja vientimäärä 16 prosenttia edellisestä vuodesta. Elokuussa sahatavaran vientihinta kohosi 385 euroon kuutiometriltä.

Massa- ja paperiteollisuuden vientiarvo oli 6,3 miljardia euroa, jossa nousua seitsemän prosenttia. Valkaistun sulfaattisellun vientiarvo nousi 24 prosenttia ja -määrä viisi prosenttia, kartongin vientiarvo seitsemän prosenttia ja -määrä 14 prosenttia. Aikakauslehtipaperinkin vientiarvo nousi viisi prosenttia ja vientimäärä viidenneksellä, sen sijaan hienopaperi oli alamäessä – sen vientiarvo laski 15 prosenttia ja -määrä 10 prosenttia.

Kuitupuun tuonti kasvoi

Puuta tuotiin tammi-elokuussa 8,6 miljoonaa kuutiota. Se on kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tuonnista kuitupuuta oli 57 prosenttia, haketta 33 prosenttia ja tukkipuuta kolme prosenttia. Kuitupuun tuonti kasvoi edellisen vuoden alkuun verrattuna kahdeksan prosenttia ja hakkeen väheni kolme prosenttia.

Puukauppa Puukauppa