Sahat kouluttavat puunhankkijansa jatkuvan kasvatuksen hakkuisiin

Tavoitteena on vähintään 1 500 puunhankinnan ammattilaisen kouluttaminen vaihtoehtoisiin metsänkäsittelytapoihin.

Sahateollisuus ry käynnistää sahojen puunhankinnan ja puunkorjuun tehtävissä työskenteleville suunnatun suometsätalouden ja eri-ikäisrakenteisen metsätalouden koulutuksen. Oman väen lisäksi koulutusta järjestetään myös korjuuyrittäjille.

Koulutus toteutetaan verkkokurssina ja sen toteuttaa Tapio.

”Suometsissä toimiminen vaatii erityisosaamista ja tällä koulutuksella vastataan tarpeeseen”, toteaa johtava asiantuntija Kati Kontinen Tapiosta.

Koulutuksen järjestävän Sahateollisuus ry:n tavoitteena on jäsenyritysten puunhankintaväen osaaminen vahvistaminen ja metsänomistajien palvelun parantaminen.

”Eri-ikäisrakenteinen metsätalous eli ns. jatkuva kasvatus kiinnostaa yksityisiä metsänomistajia. Jatkuvan kasvatuksen menetelmät sopivat erityisen hyvin turvemaille ja auttavat sovittamaan yhteen talous- ympäristö ja ilmastonäkökulmia”, toteaa yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen Sahateollisuus ry:stä.

Suometsissä sijaitsee noin 25 prosenttia Suomen metsien puuvarannoista ja noin 20 prosenttia vuosittaisista hakkuumääristä. Suometsät ovat merkittävässä roolissa metsiin liitettyjen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Suometsät ovat myös luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita.

Suometsätalouden osaamista kehittämällä pystytään vaikuttamaan positiivisesti suometsien tilaan ja hallitsemaan toimenpiteiden ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutuksia.

”Metsäluonnon hyvä tila on elinehto metsätalouden toteuttamiselle”, Kostilainen muistuttaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat