Sahat hakevat täsmäkoulutettuja osaajia Lahdesta

Teollisuuden toiveesta aloitettu uusi puukaupallinen linja täydentää puutekniikan insinöörien osaamista kaupallisilla ja tradenomien puuteknisillä opinnoilla.

Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMK) on käynnistetty uusi puukaupallinen koulutus. Uusi räätälöitävä opintokokonaisuus yhdistelee olemassa olevia koulutuksia niin, että puutekniikan opiskelija syventyy 30 opintopisteen verran kaupalliseen alaan ja tradenomiopiskelija vastaavasti puutekniikkaan.

Työnantajien tarpeet huomioiva uusi opintolinja perustettiin sahateollisuuden toiveesta.

-Meillä sahateollisuudessa on huoli siitä, että löydämmekö tulevaisuudessa tarvitsemiamme työntekijöitä, joilla on sekä puutekniikan että kaupallisen puolen osaamista, kertoo Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen puheenjohtaja ja Koskisen Oy:n sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck.

Täsmäkoulutuksen pilottiin on valittu neljä opiskelijaa. Opiskelijoille uusi linja tarjoaa yksilöllistä ja uutta osaamista sekä tiiviin yhteyden yritykseen, joka tarvitsee juuri hänen osaamistaan. Teollisuudesta pilotissa mukana ovat muun muassa UPM ja Koskinen.

-Yritys saa sitouttamalla ja kasvattamalla itselleen osaavan työntekijän, LAMKin puutekniikan vastuuopettaja Jari Suominen toteaa.

Sahat toivovat kokeilusta pysyvää.

-Pitkällä tähtäimellä siitä pitäisi saada oma koulutusohjelmansa puutekniikan rinnalle. Se korvaisi lopetettua Kotkan Puutalousopistoa, josta aiemmin valmistui paljon myyjiä puutuoteteollisuuden palvelukseen, Tommi Sneck sanoo.

METSÄLEHTI