Sahainvestointi lisää puun kysyntää Lounais-Suomessa

Westas kehittää Pihlavan sahan tuotantoa ja logistiikkaa kolmella miljoonalla eurolla.

Westas Group investoi kolme miljoonaa euroa Pihlavan sahan tuotannon ja logistiikan kehittämiseen. Investoinnin myötä sahan tuotanto nousee 230 000 kuutioon vuodessa.

Tuotannon kasvu lisää yhtiön puun hankintaa noin 120 000 kuutiolla. Tavoitteena on, että valtaosa lisäpuusta olisi mäntyä.

Puut hankitaan Satakunnasta, Pirkanmaalta ja Lounais-Suomesta. Kauppojen lisäämiseksi Westas ottaa Satakunnassa käyttöön pikkutukin, minkä uskotaan lisäävän metsänomistajien myyntihaluja. Lisäksi perustetaan kaksi uutta hankinta-aluetta, toinen Säkylään ja toinen Pohjois-Satakuntaan.

Westaksella on Pihlavan sahan lisäksi toinen saha Koski TI:ssä Varsinais-Suomessa. Yhtiön tuotanto nousee investoinnin myötä nykyisestä 400 000 kuutiosta 450 000 kuutioon.

METSÄLEHTI