Puukauppa: Villiä menoa pienestä asiasta

Puunostajat ovat ujuttamassa juurikäävän torjunnan kustannuksia metsänomistajille.

Juurikäävän torjunta muuttui tänä keväänä kemeratuetusta toiminnasta hakkaajan velvoitteeksi. Puun ostajat pyrkivät ujuttamaan torjuntakustannuksen puun myyjälle eri keinoin. Alkuvaiheen meno on kirjavaa ja hintahaitari leveä.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon johtaja Pekka Sahlman kertoo, että ostajilla on käytössä kaikki mahdolliset hinnoittelutavat ja samakin ostaja voi eri kaupoissa käyttää erilaista hinnoittelua.

Osa veloittaa torjunnasta erillisellä laskulla, osa vähentää sen puukaupan tilityksestä. Hinnoitteluperusteena on joko hehtaari- tai kuutiometrimäärä.

Kolmas ja Sahlmanin suosittelema tapa on, että ostaja sisällyttää tarjoukseen kaikki lakisääteiset velvoitteet, myös juuri-käävän torjunnan.

”Korjuussa on suurempiakin kustannuseriä, kuten polttoaineet ja palkat, joita ei eritellä eikä laskuteta puun myyjältä.”

Sahlmanin tuntuman mukaan käytäntö on muotoutumassa hänen toivomaansa suuntaan.

Yhdistyksen valtakirjakauppojen tarjouspyynnöissä edellytetään, että torjunta tapahtuu ostajan kustannuksella. Tarjouk-set voivat silti olla erilaisia ja vertailu hankalaa.

Hinnoittelussa on isoja eroja ostajien välillä. Kun yhdellä ostajalla hehtaarikustannus on vajaa satanen, niin toinen saattaa käyttää kuutiometrikustannuksena puolta euroa. Tavallisella 300 kuutiometrin päätehakkuulla se tekee 150 euroa hehtaarilla. Vaikka hintaero tuntuu suurelta, niin silti liikutaan prosentin siivussa puukauppatilistä.

”Torjuntakustannus ei puukauppaa ratkaise ja tuntuu hassulta, että moisesta asiasta pitää neuvotella”, Sahlman toteaa.

Sahlmanin mukaan juurikäävän torjunnan työnjäljessäkin on kirjavuutta. Kemeratuetun torjunnan aikana sitä katsottiin läpi sormien, koska kustannuksiakaan ei tullut. Hän ennakoi, että jos metsänomistajaa laskutetaan, niin laatuakin katsotaan tarkemmin.

Isoista puunostajista Metsä Groupilla kantokäsittely sisältyy tarjoukseen. Stora Enso laskuttaa puun myyjää kuutiometrien perusteella. UPM kertoo sopivansa asiasta myyjän kanssa, mutta ei tarkentanut toimintatapaansa.

Koskitukilla torjuntakustannus näkyy puukauppasopimuksessa omana rivinään.

”Laskua ei lähde, vaan kustannus vähennetään tilityksestä”, Koskitukki Oy:n metsäpäällikkö Jussi Joensuu sanoo.

Hän pitää juurikäävän torjunnan kokonaiskustannusta huomattavana.

”Kun korjataan miljoonaa kuutiometriä, niin kymmenet sentit motille tekevät yhteensä satoja tuhansia euroja.”

Joensuun mukaan kustannuksesta on selvitty, koska se on valtaosin pystytty viemään puun myyjien vastuulle. Osa jää kuitenkin rasittamaan sahauksen kannattavuutta.

”Juurikäävän torjunta on uusi pelinappula tarjousten vertailussa. Sillä on vaikutusta, koska tiukassa kilpailussa yksikköhintojen erot saattavat olla alle euron.”

METSÄLEHTI