Metsäteollisuus ry: Puukauppa käynnistynyt edellisvuosia vaisummin

Tukkien kantohinnat olivat helmikuussa 3–5 prosenttia korkeammalla kuin vuotta aimmin, havukuitupuun hinnoissa kaksi prosenttia laskua.

Puukauppaa tehtiin tammi-helmikuussa 20 prosenttia vähemmän edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-helmikuussa puuta yksityismetsistä 4,2 miljoonaa kuutiota.

Kuitupuun ostomäärä oli 2,2 miljoonaa kuutiota, eli 17 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä oli 1,8 miljoonaa kuutiota, mikä on 23 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kantohinnat pysyivät helmikuussa samalla tasolla kuin tammikuussakin. Edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna tukkien kantohinnat olivat 3–5 prosenttia korkeammalla ja havukuitupuun kantohinnat kaksi prosenttia alemmat kuin vuosi sitten.

Helmikuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 62 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 31 ja 66 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 66 euroa kuutiolta, vaihteluväli 33–68 euroa. Koivutukin keskihinta oli 45 euroa kuutiolta, ja vaihteli 29 ja 50 euron välillä.

Kuitupuiden keskikantohinta oli 17–20 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 12 ja 22 euron välillä.

Metsäteollisuusyritykset ovat lopettaneet puuraaka-aineen tuonnin Venäjältä, joten kotimaiselle puulle on Metsäteollisuus ry:n mukaan vahva kysyntä.

Puukauppa Puukauppa