Puukatteesta ratkaisu maatalouden päästöihin?

Tuoreen tutkimuksen mukaan kasvihuonepäästöjä voidaan vähentää peittämällä maaperä puukatteella.

Maatalouden kasvihuonepäästöjä voidaan vähentää peittämällä maaperä puukatteella. Tämä selviää Brittiläisen Kolumbian yliopiston tekemästä tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa vertailtiin viinitarhojen maaperän kasvihuonepäästöjä katteella peitetyllä alueella sekä paljaalla maalla. Katteen käyttö vähensi kasvihuonekaasu dityppioksidin päästöjä jopa 28 prosentilla. Lisäksi katteen käyttö säästi vettä, paransi maaperää ja vähensi rikkaruohoja sekä tuhoeläimiä.

Viljelysmaista leviää paljon kasvihuonepäästöjä maanparantamiseen käytettyjen lannoitteiden ja lannan takia. Dityppioksidia muodostuu maaperään muun muassa typpilannotteiden hajotessa.

METSÄLEHTI