PTT selvittää hiilikompensaatioiden vaikutuksia metsä- ja maatalouteen

Tutkimushankkeessa selvitetään muun muassa, millaiseksi hiilikompensaatioiden markkinat ovat kehittymässä.

Millaisia ovat hiilikompensaatioiden eli hiilipäästöjen korvaamisen vaikutukset metsä- ja maatalouden tuotantoon ja arvoketjuihin? Tätä ryhtyy selvittämään Pellervon taloustutkimus (PTT).

Tutkimushankkeessa selvitetään hiilikompensaation ja valtionhallinnon ilmastosuunnitelman vuorovaikutusta. Lisäksi arvioidaan, millaiseksi kompensaatiomarkkinat ovat kehittymässä.

”Tutkimus tarkentaa yhteiskunnallista näkemystä hiilikompensaation vaikutuksista ja lisää metsä- ja maaseutuneuvojien, maanomistajien, hiilikompensaatioyritysten ja valtionhallinnon tuntemusta aiheesta”, sanoo hankkeen vetäjä, vanhempi metsäekonomisti Jani Laturi.

Hankkeessa hahmotellaan neljä hiilikompensaation kehityspolkua ja arvioidaan niiden vaikutuksia puumarkkinoihin ja maataloustuotantoon, maanomistajien tuloihin, kansan- ja aluetalouteen sekä metsäalan ja ruuantuotannon arvoketjuihin.

”Uuden tiedon avulla metsänomistajien, maanviljelijöiden sekä maanomistajia neuvovien ammattilaisten ymmärrys maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista lisääntyy. Näin tuetaan ilmastotoimien toteutukseen soveltuvien kohteiden tunnistamista ja hiilikompensaatiomarkkinoiden kestävää kasvua”, sanoo tutkimusjohtaja Paula Horne.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat