Pohjoismaiden ministerit haluavat vahvistaa biotalousyhteistyötä

Ministerit tapasivat eilen Turussa pidetyssä Pohjoismaisen ministerineuvoston vuosikokouksessa.

Pohjoismaiden ministerit ovat hyväksyneet tulevaisuuden metsäyhteistyötä koskevan tiekartan, jonka nimi on Nordic Forest Solutions – Pohjoismaiset metsäratkaisut. Tiekartan tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ääntä metsäasioissa maailmanlaajuisesti.

Kalastus-, vesiviljely-, maatalous-, elintarvike- ja metsäasioista vastaavat ministerit päättivät asiasta eilen Turussa pidetyssä Pohjoismaisen ministerineuvoston vuosikokouksessa. Esimerkiksi tulevasta yhteistyöstä nostettiin EU:n bioenergiapolitiikka ja mahdolliset puubiomassan kestävää korjuuta koskevat kriteerit.

Suomen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen korosti, että komission mahdollisesti ehdottaman kestävyyspolitiikan tulisi perustua nykyisille kansallisille järjestelmille, eikä se saisi aiheuttaa hallinnollista taakkaa metsänomistajille tai bioenergia-alan toimijoille.

METSÄLEHTI