Pohjois-Karjalan mhy ryhtyy puukaupoille – ”Kilpailun lisääntyminen on metsänomistajan etu”

Puukauppaa tehdään yhdistyksen tytäryhtiön lukuun.

Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys aktivoituu entisestään puukaupoissa. Yhdistyksen tytäryhtiö Karjalan Metsätilat Oy LKV ryhtyy ostamaan puuta myös maakunnan metsänomistajilta, aiemmin yhtiö on tehnyt kauppaa lähinnä sähköyhtiön linjanvarsihakkuista.

Uuden palvelun nimi on Karjalan Puukaupat.

”On metsänomistajan etu, kun kilpailu puumarkkinoilla kasvaa”, kertoo yhdistyksen johtaja Harri Välimäki.

Ensivaiheessa yhdistyksen ostot tullevat painottumaan harvennuksiin ja ensiharvennuksiin. Näin saadaan lisää kilpailua nimenomaan kuitupuuleimikoille.

Yhdistys toimittaa tällä hetkellä puuta parille kymmenelle kumppanille, mukana on erilaisia toimijoita suurista integraateista lähtien. Yhdistyksen puunkorjuu työllistää nyt 13 korjuuketjua, mutta lisävoimia haetaan.

Välimäki korostaa, että yhdistyksen tehtävä on palvella metsänomistajia kaikessa toiminnassaan.

”Puukaupoissa haluamme tarjota kilpailukykyisen hinnan lisäksi hyvää korjuujälkeä ja nopeita korjuuaikoja sekä hoitaa asiat kautta linjan läpinäkyvästi. Näistä hakkuista saa metsänomistaja hakkuukoneen pitkät mittalistatkin tarkastettavaksi.”

Yhdistyksestä tähdennetään, että kilpailutuksessa yhdistyksen tarjous on yksi muiden joukossa. Eri ihimiset vastaavat kauppojen kilpailutuksista ja tarjousten tekemisestä.

”Kilpailutuksesta vastaava ei siis tee tarjousta. Teemme oman tarjouksemme ja lukitsemme omat hintamme mahdollisimman nopeasti. Metsänomistajalle esitellään kaikki tarjoukset”, korjuuesimies Ville Maksimainen sanoo.

Kommentit (1)

  1. Millainen oma pääoma on tuollaisella tytäryhtiöllä? Firmojen tunnuslukuja ja oman pääoman osuutta ei lasketa turhaan.

    Onko tehty stressitesti, mitä seuraa, jos suuri puunostaja ajautuu maksukyvyttömäksi? Onko metsänomistajien saatavat turvattu? Toivottavasti asiat on huolella mietitty.

    Tuollainen yhtiö voi olla erittäin hyödyllinenkin, jos pytyy keräilemään sellaisia leimikoita, joista suuret puunostajat eivät ole kiinnostuneita. Mutta siis kantokykyä pitää olla myös jonkun epäonnen sattuessa.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat