Pohjanmaalla houkutellaan sukupolvenvaihdoksiin

Pohjalaiset metsät aktiivisiin käsiin –hanke pyrkii edistämään metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille ja edistää yritysmäistä metsänomistusta.

Pohjanmaalla metsätilojen sukupolvenvaihdoksia on vauhditettu Suomen metsäkeskuksen ja metsänhoitoyhdistysten yhteishankkeella. Pohjalaiset metsät aktiivisiin käsiin –hankkeessa on vuoden aikaan järjestetty 35 tilaisuutta, joissa osallistujia on ollut 900.

Tavoitteena on edistää metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille ja edistää yritysmäistä metsänomistusta.

”Tilaisuuksilla on selkeä tarve. Erityisesti sukupolvenvaihdosten suunnittelu ja päätöksenteko vaatii usein pitkää kypsyttelyaikaa ja asioihin perehtymistä monesta eri näkökulmasta”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Riitta Koivukoski.

Viime vuoden lopulla alkanut hanke päättyy vuoden 2018 syyskuussa. Tarkoitus on järjestää vähintään yksi tiedotustilaisuus hankealueen – Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnat – jokaisessa kunnassa.

Metsänomistus- ja metsätilarakenne on Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla ongelmallinen. Monilla metsää omistavilla tiloilla on paljon päätöksentekijöitä, metsätilojen keskikoko on pieni ja joillakin alueilla tilusrakenne on hankala.

METSÄLEHTI