Pentti Hyttinen nimitettiin Metsähallituksen johtoon

Hyttisen valinnan puolesta puhui muun muassa metsätalouden tuntemus ja johtamiskokemus.

Valtioneuvosto nimitti tänään maa- ja metsätaloustieteiden tohtori Pentti Hyttisen. Hyttisen viisivuotinen pesti alkaa syyskuussa. Samalla Metsähallituksen luontopalvelujohtajaksi nimitettiin ylijohtaja Timo Tanninen ympäristöministeriöstä.

Toimitusjohtajan paikkaa haki 14 henkilöä, muun muassa nykyinen Metsähallituksen nykyinen johtaja Esa Härmälä.

”Avoimessa haussa uuteen tehtävään haettiin parasta henkilöä. Pentti Hyttisellä on metsäekonomian tohtorina hyvät valmiudet esimerkiksi metsätalouden suunnitteluun”, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen arvioi.

Valinnassa painoi myös Hyttisen kansainvälinen kokemus EU:ssa sekä hyvät suhteet maakuntaliittoihin. Hyttinen työskenteli EU:n tutkimuspääosastoilla vuosina 1998-2001 ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton johtajana 2001-2015.

Lisäksi valinnassa korostui johtamiskokemus.

”Konsernijohtaminen oli ykkösasia”, valinnan valmistellut maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio totesi.

Tiilikaisen mukaan se, että hän tuntee Hyttisen entuudestaan, ei vaikuttanut valintaan.

Metsähallituksen toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa sekä huolehtia hallinnosta. Hän pitää myös huolen hallituksen päätösten toteuttamisesta ja informoi hallitusta liikelaitokselle merkittävistä toimista ja tapahtumista.

METSÄLEHTI