Paula-myräkän puunkorjuun poikkeusluvalle jatkoaika

Vuoden loppuun kestävä menettely mahdollistaa hakkuiden aloittamisen heti metsänkäyttöilmoituksen jälkeen.

Metsäkeskus ei edellytä poikkeusluvan hakemista tämän vuoden loppuun mennessä tehtyihin myrskytuhoalueiden metsänkäyttöilmoituksiin Pudasjärven, Taivalkosken, Kuusamon, Utajärven, Vaalan, Puolangan ja Suomussalmen kuntien alueella, ellei kyseessä ole metsälain erityisen tärkeä elinympäristö.

Käytännössä kyse on syyskuun loppuun asti voimassa olleen ohjeistuksen jatkamisesta kolmella kuukaudella.

Hakkuu voidaan aloittaa heti metsänkäyttöilmoituksen tekemisen jälkeen. Poikkeusmenettely koskee vain 22. kesäkuuta tapahtuneen Paula-rajuilman tuhoalueiden puunkorjuuta, jossa korjataan pääasiallisesti metsätuhossa kaatunutta, vaurioitunutta tai tuhossa kuollutta puuta.

Mikäli puunkorjuu kohdistuu tuhoalueilla metsälain kymppipykälän erityisen arvokkaalle kohteelle, tulee poikkeuslupaa kymmenen päivän määräajasta poikkeamiseen hakea.

Tuhoalueen laajuuden vuoksi vain osa kohteista on ehditty kartoittaa ja saattaa korjuuseen. Myrskytuhoon liittyvien metsänkäyttöilmoitusten pinta-ala oli syyskuun puoliväliin mennessä noin 26 000 hehtaaria.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat