Päätökset metsitystuesta syntyvät hitaasti, toistaiseksi tehty 200 päätöstä

Hankkeista lausuntoja antava ely-keskus on saanut lisää työvoimaa, ja lausuntopyynnöt pyritään käsittelemään talven aikana.

Joutoalueiden metsittäminen on kiinnostanut metsänomistajia, Suomen metsäkeskuksesta kerrotaan. Metsityshakemuksia metsäkeskukseen on tullut yhteensä 1 400 kappaletta, lähes 6 000 hehtaarille.

Eniten tukea on haettu turvetuotannosta poistuneiden alueiden metsittämiseen, yhteensä 2 650 hehtaarille. Eniten hakemuksia on tullut Pohjois-Savosta, 194 kappaletta, ja melkein saman verran myös Pohjois-Pohjanmaalta.

Hakemuksia on kuitenkin hyväksytty toistaiseksi vain vähän. Ely-keskukselta on saatu lausunto 250 hankkeesta, joista 200:sta on tehty päätös. 73 hanketta on hyväksytty haetun mukaisena, 43 hyväksytty osittain haetun mukaisena ja 76 kappaletta on hylätty kokonaan.

Hitaan hyväksymistahdin taustalla on byrokratia. Tukipäätös edellyttää lausuntoa ely-keskukselta. Lausuntoja koordinoiva Pohjois-Karjalan ely-keskus on saanut lisää työvoimaa työhön, joten saapuneet lausuntopyynnöt pystytään todennäköisesti käsittelemään talven aikana, ely-keskuksesta kerrotaan. Näin ollen metsitystyöt päästään aloittamaan ensi kevään aikana, Metsäkeskus ennakoi.

Aiemmat maataloustuet torpanneet hakemuksia

Tukikohteet on määritelty metsityslaissa varsin tarkkaan. Esimerkiksi torjunta-aineet tai lannoitteet pohjavesialueella, kaavamääräykset tai kuviolla oleva puusto voivat olla este tuen myöntämiselle. Useimmiten ely-keskuksen kielteinen lausunto on perustunut peltoalueen aiempiin maataloustukiin.

”Esimerkiksi pitkään viljelemättä ollut entinen peltomaa voi olla hyvinkin voimakkaasti vesoittunut, jolloin rahoitusta ei voida tuollaiselle kohteelle myöntää, koska vesoittuminen on lainsäädännön mukaan este tuen myöntämiselle”, toteaa rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen Suomen metsäkeskuksesta.

Lisää aiheesta: Metsitystuki tukehtuu hakemuksiin

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat