Otson konkurssipesän selvitys etenee – osalle hankkeista löytynyt uusi tekijä

Konkurssihallinto jatkaa neuvotteluja projektikannan siirrosta vielä loppuvuoden.

Lokakuussa konkurssiin hakeutuneen Otso Metsäpalvelujen konkurssipesän perkaus etenee. Edistystä on tullut muun muassa Otson hankkeiden eteenpäin siirtämisessä.

Lokakuun lopussa Otson siltaliiketoiminnan ely-keskusrahoitteiset siltahankkeet myytiin VeiTa Tekniikka Oy:lle. Kaupan myötä Otson konkurssimenettelyn alkamiseen (11.10.2021) saakka hoitama siltaliiketoiminnan suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontatyön projektikanta siirtyi VeiTa Tekniikan vastuulle. Kaupan myötä VeiTalle siirtyivät myös projektien toteutuksesta vastanneet kaksi Otson silta-asiantuntijaa.

Konkurssihallinto neuvottelee edelleen projektikannan siirrosta uudelle toteuttajalle. Neuvottelut käydään loppuvuoden aikana. Tarkoitus on mahdollistaa käynnissä olevien hankkeiden jatko mahdollisimman tehokkaasti. Tämä rajaisi huomattavasti hankkeisiin liittyvää takaisinperintäriskiä. Mikäli hankkeiden siirto onnistuu, siitä viestitään erikseen maanomistajille.

Metsäkeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa on myös käyty keskusteluja kemerahankkeista ja niiden mahdollisesta siirrosta uudelle toimijalle. Keskusteluja on käyty hyvässä hengessä, konkurssihallinnosta kerrotaan.

Tiekuntien aineistot noudettavissa

Konkurssihallinto pyrkii löytämään jatkajaa myös Otson tiekunnille tuottamalle hallintopalvelulle. Toistaiseksi jatkajaa ei ole löytynyt, mutta asiasta käydään yhä neuvotteluja.

Otson haltuun on hallintopalvelun takia jäänyt runsaasti tiekuntien hallintoaineistoa. Aineistot eivät kuulu konkurssipesään, eikä pesällä ole niitä velvollisuutta säilyttää. Tiekuntien edustajille tarjotaan kuitenkin mahdollisuus noutaa aineistot loppuvuoden aikana.

Mikäli aineistoja ei noudeta, ne tuhotaan.

Kärsivällisyyttä toivotaan

Konkurssiin asettamisen jälkeen konkurssihallinto ja Otson työntekijät ovat saattaneet loppuun Otson käynnissä olevia töitä siinä laajuudessa kuin se on ollut mahdollista. Asiakkaita on laskutettu tehdyn työn perusteella, mutta osa laskuista on lähtenyt virheellisesti Otson nimissä. Ne on hyvitetty ja tilalle on lähetetty uudet laskut konkurssipesän nimissä.

Konkurssihallinnolle on tullut mittava määrä reklamaatioita ja tiedusteluja sekä Otson että konkurssipesän laskuista. Pesä toivoo reklamaation tekijöiltä kärsivällisyyttä, sillä hallinnolla on rajalliset resurssit.

Lisää aiheesta: Otson raunioille etsitään jatkajaa

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat