Neova lopettaa energiaturpeen tuotannon ja tekee 16 miljoonan alaskirjaukset

Tuotannosta vapautuneet alueet metsitetään tai ennallistetaan kosteikoiksi

Polttoaineita valmistava Neova eli entinen Vapo lopettaa energiaturpeen tuotannon. Yhtiö tuotti tänä vuonna jyrsinpolttoturvatta alle miljoona kuutiota, mutta ensi vuonna ei enää yhtään. Syynä on kysynnän voimakas lasku.

Energiaturpeen tuotannon lopettamisen takia Neova tekee kuluvan vuoden tilinpäätökseen merkittävän alaskirjauksen: Energiaturvetuotantoon liittyviä tase-eriä alaskirjataan yhteensä 16,2 miljoonaa euroa. Alaskirjaukset koskevat koko jäljellä olevaa energiaturpeeseen liittyvää käyttöomaisuutta Suomessa, muun muassa energiaturvetuotanto-alueiden turvesubstanssia, tuotantokoneita, teitä ja rakennelmia.

Energiaturvetuotannon lopettaminen pienentää merkittävästi Neovan turvetuotantoalueiden määrää. Yhtiö on sitoutunut siirtämään tuotannosta poistuvat maa-alueet seuraavaan maankäyttömuotoon kahden vuoden kuluessa tuotannon lopettamisesta. Pääasiassa ne metsitetään tai ennallistetaan kosteikoiksi.

Vaikka energiaturpeen tuotanto lopetettiin, Neova tuottaa edelleen kasvu- ja kuiviketurvetta.

”Meillä on valmius tuottaa jonkin verran energiaturvetta jatkossa, mikäli Suomen energiahuollon turvaaminen tai joidenkin kriittisten asiakkaiden energiahuollon turvaaminen sitä vaatisi. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä tuollaisia tarpeita”, yhtiön toimitusjohtaja Vesa Tempakka kertoo.

Puukauppa Puukauppa