Naantaliin suunnitellaan vetytuotantoa, käynnistys aikaisintaan vuonna 2023

Tarkoitus on tuottaa vihreällä sähköllä polttoainetta meri- ja raskaan liikenteen käyttöön.

Turun Seudun energia (TSE) ja kehitysyhtiö Green H2UB kaavailevat vedyn tuotantolaitosta TSE:n Naantalin voimalaitoksen alueelle. Tarkoitus on tuottaa ns. vihreällä sähköllä vetyä meri- ja raskaan liikenteen polttoaineeksi. Hanke voisi toteutua aikaisintaan vuoden 2023 aikana, yhtiöistä arvioidaan.

Vetyä voidaan tuottaa vihreällä eli uusiutuvilla polttoaineille tuotetulla sähköllä elektrolyysin avulla. Puhtaan vedyn polttamisesta synny lainkaan hiilipäästöjä, siksi vetyteknologia ja siitä johdannaiset polttoaineet ovat kestävä vaihtoehto fossiilisille polttoaineille.

Vedyn tuotannossa käytetystä sähköstä noin kolmannes menee hukkaan lämpönä. Siksi tuotantolaitos rakennetaan Naantalin voimalaitoksen lähelle, jolloin hukkalämpö voidaan hyödyntää kaukolämpönä.

”Vetytalous on merkittävä osa tulevaisuuden energiajärjestelmää, jossa puhtaan sähkön ja lämmön tuotanto yhdessä liikennepolttoaineiden tuotannon kanssa muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Näiden tuotantolaitosten keskittämisestä hyötyvät kaikki. TSE on systemaattisesti kehittänyt kestävää energiatuotantoa, ja tämä on seuraava askel tuleviin energiaratkaisuihin”, TSE:n toimitusjohtaja Maija Henell sanoo.

Naantalin monipolttoainevoimalan käyttämästä polttoaineesta yli puolet on biopolttoaineita, lähinnä metsähaketta, purua ja kuorta. Green H2UB on insinööritoimisto Elomaticin perustama kehitysyhtiö.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat