Muutosneuvottelut käyntiin Metsähallituksen Luontopalveluissa ja konserniyksiköissä, uhattuna 60 työpaikkaa

Muutosneuvottelut eivät koske Metsähallituksen liiketoimintayksiköitä tai tytäryhtiöitä.

Valtion metsiä hallinnoiva Metsähallitus uudistaa toimintaansa ja sopeuttaa talouttaan. Muutosten takia käynnistetään muutosneuvottelut, jotka koskevat Metsähallituksen Luontopalveluita ja koko konsernin yhteisiä toimintoja. Neuvottelujen piirissä on noin 460 vakinaisessa palveluksessa olevaa henkilöä, uudelleenjärjestelyt saattavat johtaa enintään 60 vakituisen työtehtävän päättymiseen. Myös toimenkuviin voi tulla muutoksia.

Muutosneuvottelut eivät koske Metsähallituksen liiketoimintayksiköitä tai tytäryhtiöitä.

Luontopalveluissa suunnitellaan toiminnan uudelleen järjestämistä asiakas- ja kysyntälähtöisesti sekä sopeuttamaan toiminta nykyiseen rahoitukseen. Suunnitellut uudistukset tähtäävät toiminnan sujuvoittamiseen ja tehostamiseen muun muassa digitalisaation avulla.

Yhteisten konserniyksiköiden toimintatapoja kehitetään ja sopeutetaan vastaamaan taloudellisen tilanteen näkymiä. Kustannussäästöjä haetaan muun muassa toimintoja uudistamalla ja tehostamalla, toimitilaratkaisuilla, tehtäviä uudelleen organisoimalla sekä selvittämällä ulkoistusmahdollisuuksia.

Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa julkisia hallintotehtäviä, joihin kuuluu luonnonsuojelualueiden, kuten kansallispuistojen hoito sekä maksuttomien retkeilypalveluiden tuottaminen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat