MTK:lta tyrmäys EU:n esitykselle ilmaston kestävästä rahoituksesta

Toteutuessaan esitys lisäisi yli 13 hehtaarin metsätilojen byrokratiaa.

MTK:n metsäjohtokunta vastustaa EU:n kestävän rahoituksen kriteerien hyväksymistä. Johtokunnan mukaan niin sanottu ilmastotaksonomiaesitys johtaisi yhteiseen, arvaamattomaan metsäpolitikkaan sekä lisäisi metsänomistajien byrokratiaa.

Esitys toisi toteutuessaan muun muassa tarkastelu- ja raportointivelvollisuuden jo yli 13 hehtaarin metsätiloille.

”Komissio ei ole ottanut millään tavalla huomioon nykyisen kestävän ja aktiivisen metsätalouden ilmastohyötyjä. Komission ehdotus saattaa jopa johtaa kunniahimoisten ilmastotavoitteen karkaamiseen, sillä Suomi aikoo olla ilmastoneutraali 15 vuotta ennen EU:ta. Metsäsektorilla on tavoitteeseen pääsemisessä merkittävä rooli”, MTK:n metsäjohtokunnan kannanotossa todetaan.

EU-jäsenmaat eivät enää voi esittää esitykseen muutosehdotuksia vaan ainoastaan vastustaa koko säädöksen voimaantuloa.

”MTK:n näkemyksen mukaan Suomen tulee ehdottomasti vastustaa taksonomiasäädöstä ja meidän on kerättävä riittävä tuki muilta jäsenmailta”, kannanotossa todetaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus