MTK vaatii ripeitä toimia suurpetojen kannanhallintaan, ”tilanne on kestämätön”

Hallituksen on käynnistettävä välittömästi metsästyslain muutokset, järjestö vaatii.

MTK vaatii välittömiä toimia suurpetojen kannanhallintaan. Korkein hallinto-oikeus antoi hiljattain ennakkopäätöksen karhun kaatoluvista, joka estää käytännössä paitsi karhun myös muiden suurpetojen kannanhallinnan Suomessa, järjestö arvioi. MTK:n mukaan tilanne on kestämätön maaseudulla asuvien ja elinkeinotoiminnan kannalta.

MTK vaatii, että Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU-tasolla, jotta karhu, ilves ja susi saadaan siirrettyä luontodirektiivin V-liitteen piiriin koko maan osalta kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi.

Lisäksi hallituksen tulee käynnistää välittömästi metsästyslain muutokset. Vahinkoperusteisten poikkeuslupien myöntämisen kynnystä ja lupaehtojen sisältöä tulee rajusti väljentää. Säädöstasolla tulee määritellä, mitkä ovat tavoiteltavat suurpetokantojen tasot sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys huomioiden.

Järjestö huomauttaa, että kannanhoidollisen metsästyksen ansiosta karhu ja ilves ovat säilyttäneet toistaiseksi ihmisarkuuden. Suden ihmisarkuus on jo selvästi vähentynyt. Kohoavan susiriskin takia koirien käyttö on vaikeata hirvijahdissa ja hirvikannan sääntely puutteellista. On suuri riski, että myös hirvieläinten aiheuttamat liikenne- ja metsävahingot kasvavat jatkossa merkittävästi, MTK varoittaa.

Lisää aiheesta | Metsästäjäliitto: Lainsäädäntöä kehitettävä niin, ettei metsästyslupia voida oikeudessa hylätä