MTK: Uusi työtyhmä valmistemaan kaavoitus- ja rakentamislakia

MTK:n mukaan metsien käsittelyn ohjaaminen kaavoituksella tulisi selkeästi kieltää.

MTK arvostelee ympäristöministeriön ehdotusta kaavoitus- ja rakentamislaiksi. MTK:n mukaan suurin ongelma lakiluonnoksessa on, että kaavoitusta halutaan käyttää ympäristöpolitiikan toteuttamisen välineenä ilman selkeitä tavoitteita ja viranomaisvastuita.

MTK:n lausunnon mukaan alueidenkäytön suunnittelun kokonaisuudesta näyttää tulevan nykyistäkin sekavampi. Järjestö edellyttää, että lain valmistelua jatketaan uudessa työryhmässä, jossa on tasapainoisesti edustettuna myös elinkeinoelämä ja maanomistajat.

”Kaavoituksella on rooli ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa, mutta tällä hetkellä tuo rooli on täysin epäselvä. Tämä jättää maakunnat ja kunnat erittäin haasteelliseen asemaan erilaisten tavoitteiden yhteensovittajana”, sanoo MTK:n lakimies Leena Kristeri.

MTK:n näkemyksen mukaan metsien käsittelyn ohjaaminen kaavoituksella tulee laissa selkeästi kieltää.

Lausunnon mukaan tilanne on metsänomistajan kannalta kestämätön, jos kaavoituksella voidaan kirjoittaa uusiksi niin hyvän metsänhoidon suositukset kuin metsälakikin. Metsien kaavoittamisen tulisi olla sallittua ainoastaan tilanteissa, joissa maankäyttömuoto on tarpeen muuttaa metsätaloudesta joksikin toiseksi.

”Kysymykset hiilinieluista tai -varastoista taikka maaperän hiilipäästöistä tai hiilensidontakyvystä ovat asioita, joita ei pidä ratkaista kaavoituksella vaan aivan muilla keinoilla”, Kristeri sanoo.

Myös elinkeinoelämältä kritiikkiä

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus menee väärään suuntaan myös elinkeinoelämän järjestöjen mielestä. Jos kaavoitusta ja luvitusta ei joustavoiteta, esimerkiksi investoinnit ja liikenneuudistukset eivät nopeudu, järjestöjen yhteisessä kannanotossa todetaan.

Kannanoton mukaan laissa olisi nopeutettava kaavoitusta ja lupien myöntämistä. Kaavoitusta ei pitäisi monimutkaistaa ja maankäytön maksujen pitäisi olla ennakoitavia ja kohtuullisiua.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus