MTK tyytymätön ennallistamissopuun, ”tulkinnoissa painotettava suomalaisen metsänomistajan etua”

Sopu herättää huolen puun saatavuudesta, arvioi Metsäteollisuus ry.

MTK ei ole tyytyväinen viime viikolla saavutettuun sopuun ennallistamisasetuksesta. EU:n parlamentti, komissio ja neuvosto eli EU:n jäsenmaat pääsivät alustavaan sopuun viime viikon torstaina, mutta parlamentin ja neuvoston on vielä hyväksyttävä lakiteksti.

MTK:n mukaan neuvottelutulos ei täytä Suomen tavoitteita.

”Asetukseen liittyy uhkia ja epätietoisuutta sekä Suomelle aiheutuvien kustannusten että maa- ja metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten osalta. Jos Suomi pitää linjansa, Suomi vaatii neuvostossa asetuksen hylkäämistä”, arvioi MTK:n juristi Anna-Rosa Asikainen tiedotteessa.

Asetuksen ennallistamisvelvoitteet ovat MTK:n mukaan edelleen ”hyvin kunnianhimoiset”, mutta kansallista liikkumavaraa saatiin kuitenkin lisättyä.

”Kaikki mahdollinen liikkumavara on käytettävä hyödyksi kansallisessa toimeenpanossa. Tulkinnassa on rohkeasti painotettava Suomen sekä suomalaisen maa- ja metsätalouden sekä maanomistajan etua”, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Lisää kustannuksia elinkeinoelämälle

Metsäteollisuus ry puolestaan katsoo, että sopuratkaisu herättää huolen kotimaisen puun saatavuudesta pitkällä aikavälillä ja suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä. Paljon jää sen varaan, mitä ennallistamistoimet lopulta ovat, järjestö muotoilee.

Neuvottelulopputulos lisännee ennallistamistoimien piirissä olevaa pinta-alaa Suomessa, Metsäteollisuus arvioi. Tämä tarkoittaa sekä suoria että epäsuoria kustannuksia suomalaiselle elinkeinoelämälle.

”Suomen tulee kaikin tavoin välttää tilannetta, jossa EU-lainsäädännöllä vaarannetaan maamme raaka-aineomavaraisuutta tai heikennetään teollisuutemme kilpailukykyä”, sanoo Metsäteollisuus ry:n kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki tiedotteessa.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus